Used to flag if the N&C web service is down. If "On" then we provide our own N&C subform, if "Off" we use the N&C web service.

Denmark Business Connect 2014

Deltagelse er begrænset til IBM-kunder og potentielle kundeemner. Vi forbeholder os retten til at afvise direkte konkurrenters tilmelding.

Badge information

Venligst bekræft at informationen på din navne-badge er korrekt. Ret dit navn hvis nødvendigt.

Content navigation