Used to flag if the N&C web service is down. If "On" then we provide our own N&C subform, if "Off" we use the N&C web service.

IBM Smarter Business 2013

Deltakelse er avgrenset til å gjelde IBM kunder, prospekts og samarbeidspartnere for å motta avansert bekreftelse fra IBM. IBM reserverer seg rettighetene til å avvise påmeldinger basert på den påmeldtes status.

Navneskiltinformasjon

Vennligst bekreft informasjonen på navneskiltet. Oppdater hvis nødvendig.

InteresseområderContent navigation